• Kontakta mig så bokar vi ett 30 minuters gratis uppstartssamtal.
  • Känner du att du vill fortsätta så bokar vi in datum för våra coachsamtal.
  • Inför första mötet mailar jag dig en överenskommelse om vårt gemensamma arbete, samt några frågor att reflektera över.
  • Vi sätter tillsammans upp mål, samt lite rutiner för hur coachingen ska gå till rent praktiskt.
  • Samtalen sker via telefon, SKYPE eller Facetime.
  • Du kan befinna dig var som helst på jordklotet. Bara det finns uppkoppling!
  • Om möjligt kan vi ses på geografisk plats. Jag jobbar i Sthlms- området och söderut vid sjön Vättern.
  • Betalning sker via faktura eller SWISH.
                                                    OBS!                                    
  • ALL kontakt du har med mig som coach innan-, under- och efter du köpt en tjänst skyddas under ICF:s etiska riktlinjer för professionell coaching  och om sekretess och tystnadsplikt, samt hänsyn och respekt för personlig integritet.
  • Samtalen bygger på förtroende, öppenhet och respekt. Min roll som coach är att agera aktivt stöd och coacha dig inom den process du genomgår i samtalen. Du är själv ansvarig för din framgång och för eventuella konsekvenser till följd av de val och beslut coachingen kan leda till.
  • Jag som coach har inte kompetens att hantera terapeutiska frågor och kommer att föreslå alternativ professionell hjälp om det visar sig passande eller nödvändigt.

CHARLOTTA MILLER COACHING

millercharlotta@gmail.com

0733-169396