Jag är utbildad och diplomerad coach. Utbildningen är godkänd av ICF (International Coach Federation) som är världens största branschorganisation för coacher och jag jobbar utifrån ICFs kärnkompetenser och etiska riktlinjer för professionell coaching.

 

Jag har en bakgrund inom Film och TV där jag under 20 år ägnat mig åt att skriva och göra drama. I den fiktiva världen handlar det om att identifiera karaktärens drivkraft, motstånd och mål för att det ska bli spännande att titta på. Detta har utvecklat min fallenhet för att förstå mina klienters behov - verkligheten är inte alls långt ifrån dikten.

CHARLOTTA MILLER COACHING

millercharlotta@gmail.com

0733-169396