Coaching används för att hitta lösningar på problem och göra det som är bra ännu bättre!

ICF definierar coaching som ett samarbete mellan klient och coach i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar klienten att maximera sin personliga och professionella potential. Coachen arbetar med utgångspunkten att klienten är expert i hans eller hennes liv och arbete och ställer därför
frågor istället för att ge råd. På denna grund är det coachens ansvar att :

  • Utforska, förtydliga och hålla samtalet inom ramen för det klienten vill
    uppnå genom aktivt lyssnande och närvaro

  • Uppmuntra klienten till självinsikt genom direkt kommunikation

  • Ställa kraftfulla frågor för att klienten ska få nya insikter och lösningar

  • Skapa goda förutsättningar för att klienten ska ta ansvar och göra framsteg

Kort sagt kan man säga att jag jobbar så här då jag är diplomerad ICF Coach

CHARLOTTA MILLER COACHING

millercharlotta@gmail.com

0733-169396